Stiftelsen Victor Kaugesaar Fond

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för fredagar.kontakt: [email protected]